Oohtrade.dk er en online markedsføring- og salgsplatform, som har til formål at formidle og eksponere leverandørers varer.

Oohtrade.dk påtager sig ikke ansvar for tab, bortkomst eller skade på leverandørers effekter.

Leverandøren skal sikre, at produkterne overholder alle lovgivningsmæssige krav i EU og skal indhente alle lovpligtige godkendelser af produkterne, som er nødvendige for at sælge dem i EU.

Leverandøren skal ligeledes selv sørge for at tegne og opretholde en produktansvarsforsikring med en passende forsikringssum så længe aftalen er i kraft og et år derefter.

Levering

Leveringsbetingelserne på Oohtrade.dk hedder en – fem hverdage til produktet er hos kunden.

Hvis levering af et produkt er forsinket med to dage eller mere udover de fem dage, skal der leveres seneste tre dage herefter ellers har Oohtrade.dk ret til at ophæve købet uden yderligere advarsel.

Returpolitik – Garanti & reklamation

Som leverandør dækker du selv alle dine omkostninger i forbindelse med returvarer, garantier og reklamationer.

Du kan læse om vores returpolitik & fortrydelsesret HER.

Forpligtelser

Forhandler (Oohtrade.dk) forpligter sig til:

  • At stille en professionel platform til rådighed.
  • At markedsføre leverandørers produkter på en professionel måde.
  • At bestræbe sig på at sælge så mange enheder af leverandørers produkter, som muligt.
  • At løbende udvikle og opdatere platformen.
  • At levere et partnerskab med Stripe betalingsgateway.

Leverandør forpligter sig til:

  • At overholde generelle regler, leverandør-betingelser samt leverandør-kontrakt.
  • At levere produkter, som en kunde bestiller hos leverandøren.
  • At levere support for egne produkter på e-mail indenfor rimelig tid mellem kl. 10.00 – 17.00 på hverdag og 10.00 – 13.00 i weekend samt søgnehelligdage.
  • At oprette konto hos PayPal til udbetaling af kommission og dækker ligeledes transaktionsomkostninger herom.
  • At ajouføre sine produkter løbende.

Opsigelse

Aftalen mellem Oohtrade.dk og leverandør træder i kraft fra underskrivelse af begge parter, og vedvarer, indtil den bringes til ophør.

Aftalen er uopsigelig i 3 måneder efter ikrafttræden og kan herefter opsiges af en part uanset årsag til udgangen af en måned, med 3 måneders skriftlig varsel til anden part.